logo.gif (3105 bytes) Ytterbøl Senter

Ytterbøl Senter for menighet og misjon

(Besøk Ytterbøls egne sider her)

Ytterbøl Senter er et sted hvor
  • menigheten samles og arrangerer leirer og weekender.
  • vi inviterer også andre menigheter og foreninger til å leie.
  • vi ønsker å ha en utadrettet profil ved at
  • misjonsarbeidet blir presentert ved utstillings materiell.
  • utenlandske menigheter kommer på besøk.
  • vi har støttet evangeliseringsfremstøt i andre deler av verden.
  • vi i samarbeid med sosialkontoret i Halden, leier ut hytter gratis om sommeren til mennesker som trenger en avkobling fra hverdagen.

Interessert i å leie Ytterbøl Senter? For nærmere opplysninger kontakt ytterbol@halden.net eller ring utleieansvarlig Linda Bragvin, tlf. 995 03 565