logo.gif (3105 bytes) Om menigheten

 

Halden Frikirke ble dannet i 1877, og er en av de eldste Frikirke-menigheter.

Halden Frikirke er en del av et landsomfattende fellesskap. Den Evangelisk Lutherske Frikirke i Norge er i stadig vekst og har nå 80 menigheter med totalt 21.000 medlemmer. Misjon drives i flere land, og her hjemme satses det på å danne stadig nye menigheter.

Halden Frikirke består av totalt 351 personer. Av disse står 144 i "fullt medlemskap", og 41 er barn. Men menighetens møter og aktiviteter er åpent for alle interesserte.

Halden Frikirke er en "alt-i-ett-kirke". Det legges vekt på å forene barn, unge, voksne og eldre til et kristent fellesskap med omsorg for hverandre. Tre ganger i halvåret er det familiegudstjeneste hvor både store og små deltar.

Halden Frikirke har også spesielle tilbud til ulike aldersgrupper. Søndagsskole og Yngres for de minste.  Konfirmantundervisning, Ungdommens FriKveld og Tweens for ungdom. Misjonsforeninger og husfellesskap for de voksne. Formiddagstreff med overvekt av de eldre. 

Halden Frikirke eier Ytterbøl Senter for Menighet og Misjon. Senteret, som ligger i Marker kommune, er en perle av et sted for alle aldre. Stedet brukes som et samlingssted for menigheten. Det leies også ut store deler av året. Kontaktperson for utleie: Leif Andersen, tlf. 69 18 31 72.

Halden Frikirke har mange internasjonale kontakter. Vi har flere ganger hatt besøk fra en menighet i London. Tyske ungdommer på leir på Ytterbøl. Besøk av sanggruppe fra Uganda. Støtte til misjonsarbeid i en rekke land. Besøk til India. Kontakter i ex-Jugoslavia gjennom folk som har sittet hos oss i kirkeasyl.

Halden Frikirkes pastor heter fra august 2008 Sigvald Steilbu. Han har tidligere vært ansatt som prest i skolelaget, og har et bankende hjerte for barn og ungdom.

Halden Frikirke er en menighet som ønsker å se fremover. Vi bygde derfor ut kirken i 1999 for å skape gode og hensiktsmessige lokaler til det videre arbeid.