logo.gif (3105 bytes) Kirkebygget


Halden Frikirke er en menighet som ønsker å se framover. Derfor er vi hele tiden opptatt av ha skape gode og hensiktsmessige lokaler til menighetens arbeid.
Det gamle kirkebygget ble ferdig i 1880, og det store tilbygget med lillesal, kjøkken og leiligheter ble ferdig i 1889. Den gang var det bare 25 medlemmer i kirken, men de hadde en urokkelig tro til Gud og den sak de kjempet for.

Senere har kirkebygget blitt restaurert og bygd ut, sist med garderobe og toaletter i 1958. Kirkesalen har også blitt forandret og fornyet mange ganger.


I flere år ble det snakket om at menigheten trengte et nytt sidebygg i stedet for det gamle. Etter en iherdig innsats, med mye dugnad, ble det nye tilbygget innvidd i 1999. Her har vi en kirkestue i tilknytning til kirkesalen, nye garderober, nye sanitæranlegg, bedre aktivitetsrom for barne- og ungdomsarbeidet, enklere tilgang for handikappede og større kjøkken. Den ny kirkestua tjener også som tilleggsareal til hovedsalen slik at det til sammen er plass til nærmere 250 mennesker. I løpet av 2000 fikk kirkebygget ny fasade, tilnærmet slik den opprinnelig var. På denne måten vil det gamle og det nye tilpasses hverandre. Den endelige ferdigstillelsen skjedde sommeren 2001.

I tillegg til lokalene tilknyttet selve kirken, har vi også et anneks ved siden av. Der er det rom for barnearbeid samt kontor.